Home

03sep 2018

‘Tweede kamerstoel’ gedumpt op Hildebrandplein in Den Haag AD 01.09.2018 Op het Hildebrandplein in Den Haag is vandaag wel een heel opmerkelijke stoel gedumpt. Koninklijk blauw, de zetel van de Staten-Generaal en precies dezelfde vorm. Het kan bijna niet anders dan dat er een stoel van de Tweede Kamer zomaar op het plein is te vinden. […]

18aug 2018

Bestrijding overlast rondom Orac´s In Duindorp hebben bewoners onlangs een kunstgrasveldje met bloemen aangelegd langs een tweetal ORAC’s. Tot nu toe lijkt dat goed te werken tegen het plaatsen van illegaal afval. Door de hele stad Gemeenteraadslid René Oudshoorn van Groep de Mos stelde eerder in de gemeenteraad voor om met deze aanpak door de hele stad […]

08jul 2018

In bijgaand bericht vindt u de terugkoppeling van de Integrale Handhavingsactie in het stadsdeel Laak van 5 juli 2018 jl. Het doel van deze actie is om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren. Daarom trekken ze signalen na van bewoners en ondernemers over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Botencontrole De controleur binnenwateren, gemeentelijke […]

26mei 2018

In deze drie Haagse wijken is het vaakst ingebroken AD 26.05.2018 Je hoopt het nooit mee te maken: een inbraak. Toch zijn er in Den Haag aardig wat dieven actief. In 2017 werd er in heel Den Haag 1730 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Wij hebben een overzicht gemaakt van de wijken waar […]

17apr 2018

Blowverbod in Den Haag Blowverbodgebied Afgelopen dinsdag is het Haagse college akkoord gegaan met het uitvoeringsbesluit aanwijzen gebieden softdrugsverbod (art. 2:48 APV). Het besluit is gepubliceerd in het RIS en er is breed over gecommuniceerd in de media (https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/veiligheid/blowverbod.htm ). In Laak zijn de volgende gebieden aangewezen als blowverbodgebieden (gelijk aan de alcoholverbodsgebieden): Gebied Groenstrook Laakkade omsloten door en inclusief de straten: Laakkade – Rijswijkseweg – […]

17feb 2018

Beste bewoners, organisaties en partners, Hierbij nodig ik u graag uit voor de stadsdeelbijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018 a.s. van 18.00 – 20.30 uur bij Johan de Wittschool, aan de Capadosestraat 25 2523 AB Den Haag. Bij de laatste bijeenkomst in september 2017 hebben wij met u gesproken over de thema’s die volgens u meer aandacht verdienen in […]

17feb 2018

Het Laakerhuisdebat is een politiek debat tussen kandidaat-raadsleden die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag op 21 maart 2018. Aan de hand van politieke stellingen wordt gediscussieerd over verschillende onderwerpen ten aanzien van de gemeente Den Haag. De kandidaat-raadsleden gaan in debat met elkaar, maar ook met het publiek. Kom naar het Laakerhuisdebat op zondag […]