blowverbodgebied

17apr 2018

Blowverbod in Den Haag Blowverbodgebied Afgelopen dinsdag is het Haagse college akkoord gegaan met het uitvoeringsbesluit aanwijzen gebieden softdrugsverbod (art. 2:48 APV). Het besluit is gepubliceerd in het RIS en er is breed over gecommuniceerd in de media (https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/veiligheid/blowverbod.htm ). In Laak zijn de volgende gebieden aangewezen als blowverbodgebieden (gelijk aan de alcoholverbodsgebieden): Gebied Groenstrook Laakkade omsloten door en inclusief de straten: Laakkade – Rijswijkseweg – […]