Doel

Naamloos

De Stichting Veilig Spoorwijk heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van de (sociale) veiligheid in Spoorwijk. Tevens heeft zij ten doel het verbeteren en stimuleren van het welzijn, de leefbaarheid en sociale cohesie van alle bewoners van Spoorwijk. (Akte van oprichting)

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het geven van informatie;

– het surveilleren door de wijk;

– het doen van meldingen;

– het organiseren of deelnemen aan activiteiten.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst !!!!

Al vele jaren bestaat deze groep van verantwoordelijke wijkbewoners die – in samenwerking met de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging – een oogje in het zeil houdt. Wekelijks wordt er op een andere dag gesurveilleerd door de wijk en van misstanden wordt melding gemaakt. Ook wordt er op toegezien dat zaken die de leefbaarheid negatief beïnvloeden worden aangepakt. De behoefte bestond reeds lang om als Buurtpreventieteam Spoorwijk een eigen rechtspersoon te worden en heden is het zo ver.

Voor meer info:

Jan Hunck – secretaris stichting Veilig Spoorwijk

t. 06 31645041 – 070-3935688

e. spoorwijk@benik.nl

w. https://veiligspoorwijk.wordpress.com/

KvK 66518245

ING 0007423188

postadres;

Betsy Perkstraat 14
2524 XT Den Haag

cropped-logo-bpt.jpg

BUURTPREVENTIETEAM SPOORWIJK

De zorg voor een leefbaar en veilig Spoorwijk is een zaak die ons allemaal aangaat. De politie kan het niet alleen en we zijn samen verantwoordelijk voor een fijne wijk.

GE DIGITAL CAMERA

troep op straat

Rondje door de wijk

Wekelijks lopen we  ’s avonds een rondje door de wijk, telkens een andere route. U herkent ons aan onze hesjes. Wanneer we zaken bespeuren die niet in orde zijn, bijvoorbeeld onaangemeld grofvuil, een gat in het wegdek of een fietswrak, dan melden we dit aan de gemeente met de Buiten Beter app. En we zien er ook op toe dat het euvel wordt verholpen.

GE DIGITAL CAMERA

weekse wijkwandeling

Meelopen !!

We kunnen altijd extra deelnemers aan het Buurtpreventieteam gebruiken. Wilt u ook deelnemen? Graag een mailtje aan: Spoorwijk@benik.nlen buurtpreventiespoorwijk@gmail.com en we nemen contact met u op.

Advertenties