Meldingen openbare ruimte

Meldingen openbare ruimte

 • Hondenpoep melden

  Ligt er hondenpoep op straat? Dit kunt u melden met het formulier Melding Openbare Ruimte.

 • Kapot straatmeubilair melden

  Ziet u schade aan straatmeubilair? Of ziet u dat het vies is of beklad? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Kapotte fontein melden

  Ziet u een kapotte fontein? Geef dit dan door aan de gemeente.

 • Kapot speeltoestel melden

  De gemeente Den Haag wil speelplekken schoon, heel en veilig houden. Ziet u een kapot, beschadigd of vervuild speeltoestel? Meld dit bij de gemeente.

 • Schade aan kunstwerk melden

  Ziet u een beschadigd kunstwerk aan de openbare weg? Bijvoorbeeld een standbeeld of monument? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Kapotte vlag of vlaggenmast melden

  Ziet u een kapotte vlag of vlaggenmast in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Graffiti en posters in de openbare ruimte melden

  Graffiti en wildgeplakte posters maken een straat rommelig en onverzorgd. Ziet u graffiti of posters in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Graffiti laten verwijderen van uw pand

  Heeft u overlast van graffiti, posters of stickers op uw huis of pand? Meldpunt Graffiti zorgt ervoor dat deze gratis worden verwijderd.

 • Beschadigd of verdwenen putdeksel melden

  Ziet u een kapot putdeksel? Of is het putdeksel helemaal verdwenen? Dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Meld het daarom zo snel mogelijk bij de gemeente.

 • Collecte melden

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Dan moet u daarvan een melding doen.

 • Evenement melden

  Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een straatfeest, een lampionnenoptocht, of een kinderactiviteit, dan is een melding voldoende.

 • Incidentele nachtontheffing melden

  Heeft u een horecabedrijf in categorie 2 (middel)zwaar en wilt u een keer langer open blijven? Dat kan via een melding incidentele nachtontheffing (verlaatje), uiterlijk 7 werkdagen van tevoren.

 • Storing stadsklok melden

  In Den Haag staan 66 stadsklokken. Ziet u een kapotte stadsklok, meld dit dan bij de gemeente.

 • Stolperstein (gedenkteken Tweede Wereldoorlog) laten plaatsen

  Wilt u een Stolperstein plaatsen in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Aanmelden

Zie ook

 • Boete Overlast

  Gemeentelijke handhavers controleren op overtredingen in de openbare ruimte, zoals hondenpoep en verkeerd aangeboden huisvuil en bedrijfsafval.