Organisatie

De Stichting Veilig Spoorwijk heeft zich ten doel gesteld het bevorderen van de (sociale) veiligheid in Spoorwijk. Tevens heeft zij ten doel het verbeteren en stimuleren van het welzijn, de leefbaarheid en sociale cohesie van alle bewoners van Spoorwijk.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het geven van informatie;

– het surveilleren door de wijk;

– het doen van meldingen;

– het organiseren of deelnemen aan activiteiten.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst !!!!

Al vele jaren bestaat deze groep van verantwoordelijke wijkbewoners die – in samenwerking met de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging – een oogje in het zeil houdt. Wekelijks wordt er op een andere dag gesurveilleerd door de wijk en van misstanden wordt melding gemaakt. Ook wordt er op toegezien dat zaken die de leefbaarheid negatief beïnvloeden worden aangepakt. De behoefte bestond reeds lang om als Buurtpreventieteam Spoorwijk een eigen rechtspersoon te worden en heden is het zo ver.