Samenwerking

Samenwerking met de buurtbewoners

Samenwerking met de gemeente

Samenwerking met de wijkagent/politie